Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία σε πλημμυρισμένες περιοχές

Η μικροβιακή μόλυνση – βακτηριακή ή ιογενής – πλημμυρικών υδάτων μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τη χρήση εξωτερικών χώρων που έχουν πληγεί προηγουμένως. Υπάρχουν περιορισμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της ασφαλούς χρήσης αυτών των περιοχών. Μετά από ένα γεγονός πλημμύρας, προκύπτουν ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση υπαίθριων χώρων, όπως παιδικές χαρές, γήπεδα και κατοικίες. Η μικροβιακή έκθεση αποτελεί πρόβλημα, διότι οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, τα οικιακά σηπτικά συστήματα, τα συστήματα αποχέτευσης και οι αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να επηρεαστούν από…

Περισσότερα