Α.Σ.Τ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απάντηση