ΕΟΔ – ΕΝΑΡΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 2018

  1. Θεματικές ενότητες βασικού σχολείου

Παρουσίαση ΕΟΔ

Πρώτες βοήθειες

Ορεινή διάσωση

Μαζικές καταστροφές

Υγρό στοιχείο

Επικοινωνίες

Μετεωρολογία

Προσανατολισμός

Τακτικές αεροδιάσωσης

Εξωτερικές αποστολές

 

 

  1. Διάρκεια εκπαίδευσης

από 24-01-2018 έως 15-3-2018

Ημέρες διεξαγωγής :

Δευτέρα απόγευμα 18:00 – 21:00

Τετάρτη απόγευμα 18:00 – 21:00

Σάββατο απόγευμα 16:00 – 20:00

Κυριακή πρωί 10:00 – 14:00 +

Απάντηση