Εικονογραφημένος χάρτινος κύλινδρος – credits Zhang Xudong Shanghai Museum

Απάντηση