Περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου Δραπετσώνας.

Απάντηση